Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Haere
I have forced myself to contradict myself in order to avoid conforming to my own taste.
— Marcel Duchamp
Reposted fromroxanne roxanne
Haere
-Chodź ze mną na spacer.
-Nie mogę.
-Dlaczego?
-Bo ze spaceru trudno się potem obudzić.
-Aha. Mówisz o tęsknocie?
-Tak.
-Boisz się tęsknoty?
-Tak.
-Kochałaś się ze mną.
-Tak.
-I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem?
-Będę, ale pójść do łóżka to zupełnie coś innego niż pójść na spacer. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheyjude heyjude
Haere
7342 70aa 420
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
Haere
7437 c0e7 420
Reposted fromtalaa talaa
Haere
7438 fb2d 420
Reposted fromoddychajmna oddychajmna
Haere
7444 0cd1 420
animal hybrid collection:

http://imgur.com/a/mSZ9P#1
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Haere
7445 845f 420
Reposted fromginnyvere ginnyvere
Haere

Reposted fromdezfxrvcwqas dezfxrvcwqas
Haere

Reposted fromdvfcsxarwqze dvfcsxarwqze
Haere

Reposted fromzcrdewvxqfas zcrdewvxqfas

June 22 2015

Haere
6993 c83e 420
Reposted frombauarbeiterbabe bauarbeiterbabe
Haere
I am sorry what does the Fox Say??
Reposted fromfabs3 fabs3
Haere
7091 a7bd 420
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Haere
6773 3a95 420
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Haere
6776 ec5b 420
Reposted fromlsl lsl
Haere
6779 5a19 420
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Haere
I nie wiem czy Cie mam, czy tylko tu jesteś
— m
Reposted fromdisapproval disapproval
Haere
6799 15d0 420
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Haere
6817 a532 420
Reposted fromindeed indeed
Haere
Wiesz…- zaczęłam- Marzę o miłości, ale nie takiej zwykłej. Boję się, że poznam kogoś na studiach na przykład i zakocham się, pobierzemy się, będziemy mieli dzieci, a mi się będzie wydawać, że jestem szczęśliwa, weźmiemy rozwód, bo ja nie będę potrafiła się odnaleźć. Taka miłość według mnie jest pozbawiona uroku. Niezwykłe uczucie powinno zaistnieć w niezwykłej sytuacji, żeby przetrwało mimo każdych wątpliwości.
— haere.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl