Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

Haere
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Haere
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Haere
5207 ba57 420
Haere

June 23 2015

Haere
I have forced myself to contradict myself in order to avoid conforming to my own taste.
— Marcel Duchamp
Reposted fromroxanne roxanne
Haere
-Chodź ze mną na spacer.
-Nie mogę.
-Dlaczego?
-Bo ze spaceru trudno się potem obudzić.
-Aha. Mówisz o tęsknocie?
-Tak.
-Boisz się tęsknoty?
-Tak.
-Kochałaś się ze mną.
-Tak.
-I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem?
-Będę, ale pójść do łóżka to zupełnie coś innego niż pójść na spacer. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheyjude heyjude
Haere
7342 70aa 420
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
Haere
7437 c0e7 420
Reposted fromtalaa talaa
Haere
7438 fb2d 420
Reposted fromoddychajmna oddychajmna
Haere
7444 0cd1 420
animal hybrid collection:

http://imgur.com/a/mSZ9P#1
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Haere
7445 845f 420
Reposted fromginnyvere ginnyvere
Haere

Reposted fromdezfxrvcwqas dezfxrvcwqas
Haere

Reposted fromdvfcsxarwqze dvfcsxarwqze
Haere

Reposted fromzcrdewvxqfas zcrdewvxqfas

June 22 2015

Haere
6993 c83e 420
Reposted frombauarbeiterbabe bauarbeiterbabe
Haere
I am sorry what does the Fox Say??
Reposted fromfabs3 fabs3
Haere
7091 a7bd 420
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Haere
6773 3a95 420
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Haere
6776 ec5b 420
Reposted fromlsl lsl
Haere
6779 5a19 420
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl